måndag 17 februari 2014

Anosmi

2014-02-17 Anosmi kan ha såväl ärftliga som sociala orsaker och kan vara antingen permanent eller tillfällig.

Tillfällig anosmi orsakas oftast av vanlig snuva eller infektion i bihålorna. Luktförmågan kommer dock tillbaka någon dag efter tillfrisknande och tillståndet föranleder ingen vidare utredning. Tillfällig anosmi kan även orsakas av långvarigt bruk av näsdroppar. Luktsinnet kommer dock i regel tillbaka någon månad efter avslutat bruk p.g.a nybildning av luktkänsliga celler.

Permanent anosmi uppkommer vanligen genom trauma mot skallen så att luktnerven tar skada i sitt genomlopp genom benet i silbensplattan. Luktsinnet kommer då sällan eller aldrig tillbaka. Även tumörer som uppstår ur eller påverkar luktbanor i centrala nervsystemet kan orsaka anosmi och det kan även vara en symtom vid Parkinsons sjukdom. Det sällsynta tillståndet Kallmans syndrom karaktiseras också av permanent anosmi.
(Texten hämtad från Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Anosmi)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar